Kom meer over ons te weten

Over ons

Kinderteam Oost Gelre
Kinderteam Oost Gelre is ontstaan vanuit de visie dat samenwerken sneller leidt tot een goede behandeling. Hierbij wordt voorkomen dat ouders/verzorgers niet eerst langs meerdere hulpverleners gaan om bij de juiste behandelaar uit te komen.

Samenwerking
Kinderteam Oost Gelre is een multidisciplinaire samenwerking van drie eerstelijns zorgdisciplines rondom kinderen van 0 tot 18 jaar.
Het team van kinderfysiotherapeuten, logopedisten, ergotherapeut en orthopedagogen werkt nauw samen bij het uitdiepen van de hulpvraag, het opstellen van een advies en/of behandelplan, en bij het verdere begeleidingstraject. Het gaat hierbij om meer dan één hulpvraag op het gebied van de motoriek, spraak- en taal, gedrag, begrip of sociaal-emotioneel welbevinden van het kind.

Laagdrempelige zorg
Het Kinderteam Oost Gelre is laagdrempelig te benaderen. De hulpvraag staat centraal, waarbij alle zorgdisciplines professionele, doelgerichte en adequate zorg bieden. Het kind wordt onderzocht volgens gestandaardiseerde testen. De resultaten en bevindingen worden besproken binnen een multidisciplinair overleg. In samenspraak met ouders adviseert het Kinderteam de best passende hulpvorm.
Het Kinderteam bestaat uit (BIG) geregistreerde behandelaars met een contract bij de gemeente of de zorgverzekeraars. Het onderzoeks- en behandeltraject wordt in de meeste gevallen volledig vergoed.

Aanspreekpunt
Bij het kinderteam heeft u één vast aanspreekpunt. Dat is prettiger, u weet bij wie u terecht kunt met uw vragen en het voorkomt dat u steeds opnieuw uw verhaal moet vertellen en daarmee onnodig tijdverlies. Mocht andere hulp nodig zijn, dan zoeken we met u naar mogelijkheden buiten het Kinderteam.

Goede nazorg
We weten dat goede nazorg belangrijk is en geven u en uw kind dan ook tips en adviezen voor na het diagnostiek en/of het behandeltraject. En natuurlijk blijven we ten alle tijden bereikbaar voor vragen.
Als het nodig of gewenst is, maakt Kinderteam Oost Gelre enige tijd na de diagnostiek of behandeling een afspraak om de te evalueren en eventuele vragen die u nog heeft te beantwoorden.

Samen kinderen laten groeien
Onder het motto “Samen kinderen laten groeien” denkt het Kinderteam Oost Gelre zodoende een belangrijke toevoeging te zijn in het zorglandschap van de eerste lijn in Oost Gelre.

Stroomdiagram
De route hebben we inzichtelijk gemaakt door het Stroomdiagram Kinderteam Oost Gelre.

Missie en Visie Kinderteam Oost Gelre